Życie Umiłowanego. Jak żyć duchowo w świeckim świecie.

To dzieło literatury duchowej zapoczątkowała zwykła prośba, z jaką przyjaciel zwrócił się do przyjaciela.