Jak się modlić w gwarze miasta?

Bóg jest w mieście i tam trzeba Go szukać.