Antologia modlitw maryjnych Jana Pawła II

Zebrane w antologii modlitwy były wypowiedziane lub napisane w czasie pontyfikatu Jana Pawła II.