Etap trzeci. Towarzyszenie w rekolekcjach lectio divina. Ewangelia wg św. Łukasza

Sesja poświęcona towarzyszeniu w rekolekcjach lectio divina na III etapie, czyli formacji do wiary w Ewangelii wg św. Łukasza