Nr 76. Kryzys - godzina Boga

Interesujący i piękny temat: kryzys jako godzina Boga. Już sam tytuł pomaga nam poprawnie interpretować to słowo. Gdy mówimy o kryzysie, myślimy przede wszystkim o trudnych sytuacjach, o przeżywanych trudnościach.