Przemówienia bł. Franciszka Marii od Krzyża Jordana

Niniejszy tom, zawierający przemówienia ojca Jordana wygłaszane w czasie kapituł domowych i przy innych okazjach, ma na celu ukazanie „zarówno ducha Czcigodnego Założyciela, jak i zgromadzenia”, jak pisał jeden z notujących przemówienia, kl. Filip N. Katzemich.