Estera. Zawierzyć opatrzności. Rekolekcje lectio divina do Księgi Estery - eBook

Księga Estery to księga, w której na pierwszym miejscu odnajdujemy wezwanie do wiary w Bożą Opatrzność. Ukazana jest bowiem historia wierzących Żydów zaangażowanych w sprawy państwowe i współpracujących z pogańskim królem Kserksesem. Przekonujemy się dzięki temu, że Opatrzność Boża potrzebuje naszego zaangażowania w sprawy społeczne, podejmowania decyzji i ryzyka, zawsze w obronie dobra i praw, które Pan Bóg dał po to, by bronić godności człowieka.