Tęsknota za Ojcem. Lectio divina do Ojcze nasz (Mt 6,9-13) - eBook

Ojcze nasz – synteza całej Ewangelii, modlitwa, która wyraża najgłębszą tęsknotę serca… Zaproponowany przez autora komentarz do Modlitwy Pańskiej otwiera na Bożą miłość i Boże przebaczenie.