Czytanie Biblii w grupie

Książka zrodziła się z konkretnego doświadczenia czytania Biblii, dokonywanego w grupach składających się z osób z różnych środowisk kulturalnych.