Spotkanie. Odnaleźć się w modlitwie - eBook

Człowiek poszukujący w swoim życiu prawdy o Bogu i sobie samym, potrzebuje źródeł, z których może czerpać. Dla chrześcijanina najważniejszym źródłem jest Pismo Święte.