Ewangelia - wezwanie do działania i modlitwy

Człowiek otrzymał od swego Stwórcy misję: działać. Miejscem jego działania jest ziemia