Historie powołań biblijnych - eBook

Boże wezwanie nigdy nie ma postaci gotowego, zamkniętego scenariusza.