Myśli ocalone. Homilie spisane przez Przyjaciół

Krótkie homilie ks. Stanisława Hoinki mają w sobie coś z inżynierskiej precyzji. Czasem jest to kilka słów, czasem kilka zdań na kształt mistycznej poezji. Jest to słowo żywe i skuteczne wypowiedziane przez kapłana oddanego bez reszty sprawie ocalenia dusz ludzkich, do których został posłany. Niech dotknięcie sercem tych myśli budzi w nas wdzięczność za dar i moc kapłańskiego przepowiadania, które wpisane w liturgię eucharystyczną jest chlebem na życie wieczne. Prostota Myśli ocalonych przemawia, podnosi na duchu i pokazuje, jak cenna jest każda chwila naszego życia zjednoczona ze Zbawicielem. Ksiądz Stanisław Hoinka urodził się 8 IX 1936 r. w Brwinowie k. Warszawy. W 1959 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Lotniczym Politechniki Warszawskiej i podjął pracę w Biurze Konstrukcyjnym WSK Warszawa Okęcie. Tam odkrył powołanie do kapłaństwa. Święcenia przyjął 1 VI 1969 r. z rąk bł. kard. Stefana Wyszyńskiego. Od 1972 r. pracował jako duszpasterz środowiska osób niewidomych i niedowidzących przy kościele św. Marcina w Warszawie oraz w Laskach. W 1995 r. wyjechał na misje do Peru, a następnie na Ukrainę i do Rosji. Od 1999 r. pełni posługę egzorcysty w Archidiecezji NMP w Astanie (Kazachstan).