Modlitwa psalmami

Kto z nas nie tęsknił za POZNANIEM NIEPOZNAWAL¬NEGO? Dla większości te chwile są ulotnymi przebłyskami, dla innych mogą trwać już na zawsze. W nich rozpala się ogień, a zwyczajne życie przemienia się w poszukiwanie życia w świętym poddaniu. Modlitwa psalmami nie ma na celu zastąpienia uwielbianych, niezwykle znaczących i historycznie ważnych psalmów ze Starego Testamentu. Psalmy zawsze były odpowiedzią na głębokie ludzkie tęsknoty. To wołania duszy, pieśni o poddaniu, peany. Niech Księga Psalmów pozostanie Twoją współtowarzyszką oraz dialogiem jednej epoki z drugą, a Modlitwa psalmami niech posłuży Ci jako zaproszenie do słuchania Głosu Ciszy, który przemawia w Twojej duszy. (z Przedmowy) Modlitwa psalmami Nan C. Merrill stanowi duchową lekturę psałterza. Nie zastępuje ona psalmów Starego Testamentu, ale ubogaca je duchową interpretacją. Autorka z wielkim kunsztem łączy starożytny tekst psalmów z poetycką modlitwą, która dotyka serca współczesnego czytelnika. W tej duchowej interpretacji widać żywą wiarę i świadectwo osobowego zjednoczenia z Bogiem. Książka z pewnością stanowi dużą pomoc w głębszym spojrzeniu na psalmy przez pryzmat własnego życia. Czytelnik podczas lektury doświadczy mocy Miłości, która przemienia ten świat i zaprasza każdego do twórczej wędrówki na drodze zjednoczenia z Wszechmocną Obecnością. Zaprezentowane utwory zachęcają do spotkania w ciszy rozmodlonego serca z Wiecznością, gdzie ziemia i niebo tańczą w objęciach cudownej Świętości. (ks. prof. dr hab. Mirosław S. Wróbel, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)