Demokracja w Kościele. Możliwości i ograniczenia

Od wielu lat trwa gorąca i ożywiona dyskusja: na ile demokracja i jej struktury mogą czy też powinny zaistnieć w Kościele katolickim.