Rodzice i dzieci

W poradniku autor zaprasza rodziców do odzyskania pierwotnej energii z dzieciństwa i wykorzystania jej do głębszego zrozumienia własnych dzieci.