Czy można żyć bez uczuć?

Pedagogika ignacjańska bazuje, co oczywiste, na podstawowych elementach duchowości ignacjańskiej.