Emmanuel na drogach świata. Rozważania na każdy dzień Adwentu

Ewangelia każdego dnia Adwentu, staje się punktem wyjścia do niniejszych rozważań.