Kazania i przemówienia tom II

Zbiór przemówień i kazań wygłoszonych przez o.