Zamienić rany w perły. Droga wewnętrznego uzdrowienia

Żaden człowiek nie jest wolny od zranień psychicznych, które są skutkiem wyrządzonych nam krzywd.