Nr 46. Ewangelia dla początkujących

Wśród chrześcijan daje się zauważyć duże zainteresowanie Słowem Bożym.