Nr 35. Uzdrawianie relacji

Historia człowieczego życia utkana jest ludzkimi relacjami.