Nr 44. W poszukiwaniu Bożych przewodników

Coraz więcej jest osób zagubionych i pozbawionych istotnych punktów odniesienia.