Listy z Tanzanii

Książka jest zbiorem fascynujących listów pisanych przez misjonarza pracującego w Tanzanii.