Kwiatki Księdza Tadeusza. Wspomnienie o ks. Tadeuszu Styczniu, salwatorianinie

"W Watykanie, dla tych, którzy go znali, pozostanie zawsze najbliższym, najwierniejszym i najszczerszym Przyjacielem Jana Pawła II.