Nr 63. Mojżesz pośrednik. Księga Wyjścia

Bóg mieszka na wysokościach i na głębinach.