Powołani do życia

Jacques Philippe wyjaśni czytelnikom, dlaczego człowiek nie może się realizować tylko przez wprowadzanie w życie opracowanych przez siebie projektów.