Jak uwolnić się od złego ducha?

Rekolekcje poświęcone trudnościom, spowodowanym doświadczeniem działania złego ducha...