Czego chcesz od nas Jezusie, Synu Boży?

Pytanie jest prowokacyjne, zwłaszcza jeśli uzwględnimy, że stawia je... zły duch. Nam również grozi niebezpieczeństwo podobnej reakcji: "Jezusie, Synu Boży, zostaw mnie w spokoju – ja wiem, jak chce żyć".